Revisions allow you to track differences between multiple versions of your content, and revert back to older versions.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Sběrná místa pro odpad a umístění kontejnerů

Sběrná místa a umístění kontejnerů pro ukládání tříděného, velkoobjemového, nebezpečného odpadu (vyjma směsného odpadu), provozní doba, kontakty, umístění.

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Modified Date
2019-06-26
Release Date
2019-03-05
Identifier
3eaf0bdf-dde2-440b-98af-8a6acd978075
License
Související geografické území - kód prvku RUIAN: 
505927
Související geografické území - typ prvku RUIAN: 
OB
Klasifikace dle EuroVoc: 
http://eurovoc.europa.eu/1158
Jméno poskytovatele dat: 
statutární město Opava
URL poskytovatele dat: 
https://www.opava-city.cz
Periodicita aktualizace: 
R/P1Y